Jälkeen / After

Näyttely / Solo exhibition

30.6.–25.7.2020


Arkkitehtuurissa tilaa käsitellään tavallisesti kolmessa ulottuvuudessa. Neljäs ulottuvuus, aika, huomioidaan käsiteltäessä rakennustaiteen historiaa tai puhuttaessa rakennuksen elinkaaresta. Ajan, tuon neljännen rakennustaiteen ulottuvuuden, on luonnollista olla läsnä arkkitehtuuria käsiteltäessä.

Aika ja sen kerrrostumat ovat voimakkaasti läsnä Brinkhallin kartanon Pakarituvasssa. Pakaritupa, kuten muutkin kartanon pihapiirin rakennukset rakennettiin samaan aikaan kartanon päärakennuksen kanssa, 1700-luvun lopussa. Brinkhallin kartanon rakennuksineen suunnitteli Turun akatemian professori Gabriel von Bonsdorff. Hänellä ei ollut arkkitehdin koulutusta, vaan hän toimi monipuolisesti luonnontieteiden ja taloustieteiden alalla – Bonsdorff tunnettiin myös hyönteisiin erikoistuneena luonnontutkijana. Hänellä oli mittava luonnontieteellinen kokoelma, joka tuhoutui Turun palossa 1827. Museovirasto on määritellyt kartanon ympäristöineen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennettuksi kulttuuriympäristöksi.

Pakaritupa on tilana ainutlaatuinen. Se on Brinkhallin kartanon rakennuksista viimeisiä, jonka pinnat on kunnostamatta. Huoneissa näkyvät rakennuksen rakenne, useat historialliset kerrostumat ja alkuperäiset, luonnonmukaiset rakennusmateriaalit.

 


Jälkeen/After -näyttelyni jatkaa aika- ja tilasidonnaista arkkitehtuuriteemaa, jonka aloitin Selimin (arkkitehdit Henrik Drufva ja Mika Savela) kanssa yhteisnäyttelyillä Nyt on aina ja STILL. Nyt on aina -näyttely oli esillä samassa Pakarituvan näyttelytilassa kesällä 2016. Yhteisnäyttelyssämme oli esillä yksi paikkasidonnainen installaatio, joka on esillä myös nyt Jälkeen/After -näyttelyssä. Nyt installaatiot levittäytyvät kaikkiin Pakarituvan huoneisiin.

Installaatioissani toistuu sama teema: suurikokoisiin valokuviin on upotettu mise en abyme -metodilla olemassa oleva tila, joka muodostaa sisäkkäisen jatkumon – ajallisen syvyyden. Kuvauspaikka – katselukulma – on merkitty lattiaan X:llä. Jälkeen/After käsittelee arkkitehtuurin, tilan ja ajan suhdetta.

 


My solo exhibition Jälkeen/After continues the time- and space-related architectural theme I started with Selim (architects Henrik Drufva and Mika Savela) with the exhibitions Now Is Always and STILL. Jälkeen / After exhibition opens now in the same Brinkhall Manor Bakery House building, where Now Is Always took place during the summer of 2016. There was one place-specific installation in our Now Is Always exhibition. The same installation is also on display now in the After/After exhibition, but now all the Bakery House rooms are filled with installations relating the same theme. Jälkeen/After deals with the relationship between architecture, space and time.