Info

Olen Aalto-yliopistosta 2010 valmistunut arkkitehti, pääaineenani Arkkitehtuurin historia ja teoria. Sivuaineina opiskelin graafista suunnittelua ja asuntosuunnittelua. Asun ja työskentelen Turussa. Suunnitteluprojektini ovat monialaisia. Pidän siitä, että suunnittelemani objektit, kohteet – kirjat, rakennukset, tuotteet, huonekalut – ovat hyvälaatuisia ja kestävät, eivät ole kertakäyttöisiä – ne saavat kestää vaikka eliniän, tai kauemminkin.

I am an architect (Aalto University MA graduate, 2010), majoring in the history and theory of architecture. As a minor I studied graphic design and housing design. I live and work in Turku. The scale of my design projects is diverse. In my opinion it is important that the objects I have designed – whether they are books, buildings, products, or furniture – are of good quality and durable, not disposable – they may last for a lifetime, or longer.

Susanna Raunio

Yhteystiedot / Contact Information:

Susanna Raunio
Olgankuja 7, FI-20100 Turku, Finland
susi@susannaraunio.com
+358 44 9919 333


Koulutus / Education:

Arkkitehti, Aalto-yliopisto 2010
M.Sc.(Archit.), Aalto University 2010
KTH Tukholma, arkkitehtuurin opintoja
KTH Stockholm, architecture studies
Ylioppilas, Turun Klassikon lukio 1993
Baccalaureate, Turun Klassikon lukio
Upper Secondary School 1993


Osaaminen / Skills:

Visuaalinen suunnittelu / Visual design
Graafinen suunnittelu / Graphic design
Kirjamuotoilu / Book design
Tilasuunnittelu / Space planning
Arkkitehtuuri / Architecture
Konseptisuunnittelu / Concept design
Huonekalumuotoilu / Furniture design
Tuotesuunnittelu / Product design
Näyttelysuunnittelu / Exhibition design
Kuvitus / Illustration
Nettisuunnittelu / Web design
Valokuvaus / Photography
Tekstisuunnittelu / Copywriting


Valokuvat / Photos:

Kaikki tämän sivuston kuvat © Susanna Raunio, ellei toisin mainita. Kuva alla © Kristian Jalava. / All photos of this site © Susanna Raunio, unless otherwise stated. Photo below © Kristian Jalava.