STILL

Kuvaa hetkestä kutsutaan nimellä still. Sana kuvaa paikallaan oloa, vaikka tarkoittaa myös jatkuvuutta. Asetelman pysähtyneisyys on jossain mielessä ikuista, toisaalta jokainen asetelma voidaan toistaa vain kerran. Historia nähdään tulevaisuudesta. Onko aika kaunista?

STILL on kokoelmamainen huone, joka tutkii ajan kokemisen estetiikkaa, esillepanoa, asetelmallisuutta ja historiallisuuden visuaalista kontekstia. Selimin ja Susanna Raunion yhteisnäyttely esittelee kuvien ja esineiden kollaaseja ja kokoaa uudelleen osia Kakskerran saarella Brinkhallin kartanon pakaritupaan kesällä 2016 toteutetun Nyt on aina -näyttelyn teoksista, sekä tuo uusia paikkaan sovitettuja installaatioita.

Images that depict moments are called stills. The word signifies standing still, but also continuation. In a way the immobility of a still life is eternal, yet each combination can be assembled only once. History is seen from the future. Is time beautiful?
STILL is a collection-like room that examines the aesthetics of experiencing time, displays and assemblages, as well as the visual context of the historical. The exhibition by Selim and Susanna Raunio showcases collages created by images and objects by reassembling portions of Now Is Always – a project created in the Bakery house at Brinkhall Manor on the Kakskerta Island during summer 2016 – as well as bringing in new site-specific installations.


STILL näyttely / Exhibition
Susanna Raunio x Selim
Satamakatu 5, Helsinki Finland
19.10.– 3.11. / 19 Oct – 3 Nov 2017
Ma–pe Mon–Fri 12–18, la–su Sat–Sun 12–16

Yllä: Selim: Forever, 2017, installaatio. / Above: Selim: Forever, 2017, installation.
Alla: Susanna Raunio: Ennen, 2017, installaatio. Seinällä: Susanna Raunio: Jälkeen, 2016, valokuva.
Below: Susanna Raunio: Before, 2017, installation. On the wall: Susanna Raunio: After, 2016, photograph.