Kauno (Script)

Osallistuin tyttäreni Helmin kanssa TypoCraftHelsinki -näyttelyn 2019 avoimeen hakuun teoksella Kauno – koreografia kahdelle kädelle. Ehdotustamme ei valittu, joten esittelen sen nettisivuillani. Teosprosessi oli palkitsevaa ja luovaa äiti-tytär-puuhaa; sitä ei sovi haudata sähköisiin arkistoihin. TypoCraftHelsinki -näyttely 2019 on parhaillaan esillä Helsingissä Lokalissa.

Kauno (Script) – choreography for two hands, an art project I made it together with my daughter Helmi, was our submission for TypoCraftHelsinki exhibition 2019 open call. Our proposal was not selected, so I will present it here, on my website. The process of making the art work was rewarding and creative mother-daughter time; therefore the art piece should not be buried in some electronic archives. Exhibition TypoCraftHelsinki 2019 is currently on display in Lokal Gallery, Helsinki.

IMG_6569.jpeg

Helmi ja Susanna Raunio:
Kauno – koreografia kahdelle kädelle
Kauno (Script) – choreography for two hands
2019

ote videoteoksesta / excerpt from the video
piirros / drawing A, 45 cm x 350 cm
piirros / drawing B, 50 cm x 65 cm
piirros / drawing C, 50 cm x 65 cm

Kauno – koreografia kahdelle kädelle -teos muodostuu videosta ja siinä käytetyllä kaunokirjoituksen liikekielellä – kahdella kädellä, äidin ja tyttären – toteutettuihin piirroksiin.

Kauno (Script) – choreography for two hands consists of a video and three drawings made with the script movement language, dance of two hands, mother’s and daughter’s, used in making the video.

K1

Kalliokuva.jpg