Mutku

GRAPHIC DESIGN & VISUAL IDENTITY

MUTKU – muotoilukasvatusta peruskouluun -hankkeen visuaalinen ilme, Open oppaan, Word- ja PowerPoint-pohjien ja dokumenttien graafinen suunnittelu, kuvitus ja toteutus / A visual identity for MUTKU – muotoilukasvatusta peruskouluun project, graphic design and illustration for a booklet, Word and PowerPoint templates and documents

Asiakas / Client: SuoMu ry
Työryhmä / Project team: Veera Jalava, SuoMu-ryhmä / SuoMu team
Vuosi / Year: 2014